Obec Komorovice > OSTATNÍ > HASIČSKÉ SDRUŽENÍ

OBEC

KOMOROVICE Oficiální stránky obce

obec Komorovice  
OSTATNÍ  
HASIČSKÉ SDRUŽENÍ

Technika SDH

Stránky SDH Komorovice

Úvodem o SDH

Sbor dobrovolných hasičů byl v Komorovicích založen roku 1903.
Výbava tohoto prvního sboru skládala se z jedné ruční čtyřkolové stříkačky dovybavené stodvaceti metry hadic. Dále pak dva hákové a dva střešní žebříky, jeden dlouhý žebřík a tři háky. Pracovních výzbrojí bylo ve sboru dvanáct. Osada Komorovice přispívala na vydání sboru 300 Kč ročně.

To jen krátce z historie založení. Jako zdroj těchto informací byla použita první kronika obce Komorovic založena panem Františkem Dománkem v Komorovicích dne 20. Března 1936.

V roce 1960 byl sbor vybaven novou mobilní požární stříkačkou PS-8 se kterou se sbor mimo jiného zůčastnil i zásahu u požárů.
Například: požár kovárny v Komorovicích, požár u Koubků na Vystrkově a v Bystré při požáru stohu.Vzhledem k možnostem se většinou jednalo o podporu formou doplňování vody do vozidel hasičských sborů, která tak nemusela opouštět svá stanoviště u požáru kvůli doplňování cisteren a výrazně se tak zefektivnila účinost jejich zásahu. Tudíž bych tuto pomoc rozhodně nepovažoval za nepodstatnou.
Tato stříkačka je součástí výbavy našeho sboru dodnes a to ve skvělém stavu, za což bychom chtěli poděkovat všem členům sboru kteří se o tuto techniku starali a udržovali jí po celou dobu od jejího začlenění do výbavy.

Namátkou za strojníky, velitele a předsedy SDH: Dománek Jiří st., Dománek Josef, Hlavnička Josef, Podubníček Alois, Koudelka Stanislav, Matouš Karel, Krejčí Alois, ale i všem nejmenovaným řadovým členům, kteří svou činností pomáhali udržet tradici SDH v Komorovicích až do dnešních dnů.

Dnes patří mezi další aktivity SDH ve spolupráci s obcí Komorovice pořádání dětských a sportovních dnů, rybářských závodů, hasičského plesu a dětského karnevalu, pálení čarodějnic, výlovů a brigád při obci …

Složení SDH

 1. Alenka Pavel
 2. Dalík Zdeněk
 3. Honzl Jan
 4. Jelínek Martin
 5. Jelínek Vladimír
 6. Bc. Jež Přemysl
 7. Jilichová Iva
 8. Koudelka Jiří
 9. Ing. Koudelka Jan - revizor
 10. Koudelka Jan st. - starosta
 11. Matouš Karel
 12. Ott Pavel
 13. Pešek Jiří
 14. Sidorenko Marcel - velitel
 15. Váňa Ladislav - strojník
 16. Bc. Váňa Tomáš
 17. Vrzák Ladislav