Aktuality

OBEC

KOMOROVICE Oficiální stránky obce

16. 08. 2023

Vyrozumívací zpráva HZS Kraje Vysočina-ČHMÚ

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000279

Odesláno: 16.8.2023 11:11:55

Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000278 vydanou 15.08.2023 v 18:26:24 hodin
Územní platnost: ORP HumpolecMeteorologická situace: Nad střední Evropou se bude udržovat zvlněné frontální rozhraní.


Silné Velmi silné bouřky Nízký Vysoký st. nebezpečí
16.8. 12:00
16.8. 13:00
 –  17.8. 04:00
17.8. 02:00
Popis: Očekává se výskyt velmi silných bouřek doprovázených zejména přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny přes 30 50 mm a kroupami do kolem 2 cm.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků, toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Zejména v oblastech, kde je již vyšší nasycení území po předchozích srážkách se může vyskytnout i přívalová povodeň. Doporučujeme sledovat aplikaci FFI: https://tinyurl.com/…ICZNárazy větru mohou lámat větve stromů. větve, vyvracet stromy. Nebezpečí mohou představovat představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Silné bouřky Nízký st. nebezpečí
17.8. 12:00  –  17.8. 24:00
Popis: Očekává se výskyt silných bouřek doprovázených zejména přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny přes 30 mm.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.